Algemene voorwaarden

Volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, uitgevoerde werken, overeenkomsten en facturen van Voices.be, Johfrah GCV (verder “uitvoerder”), tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De stemmen van voices.be spreken naar beste kunnen en professionele zorgvuldigheid teksten in voor telefooncentrale-systemen, maar ook radio- en tv-commercials, commentaarteksten bij internet-, instructie-, en bedrijfsfilms en voorzien ook animatiefilms, trailers, e-learning- en promovideo’s van een stem.

Aanpassingen aan tone-of-voice en inhoud

De uitvoerder biedt de klant het recht op, na het ontvangen van de audiofiles en indien aangevraagd binnen de termijn van 8 dagen, één aanpassingsronde op het gebied van intonatie of uitspraak (tone-of-voice).

De uitvoerder is evenwel niet aansprakelijk voor inhoudelijke fouten, indien de klant onjuiste of onvolledige gegevens verstrekt, of deze laattijdig (na aanvang van de werken) aanlevert. Inhoudelijke aanpassingen in opdracht van de klant zullen tegen het tarief van 75 euro per aangesneden uur in rekening worden gebracht.

 

Gratis proefopname

Wanneer er een gratis proefopname wordt aangeboden, is dit een extra dienst, die nooit door de klant afgedwongen kan worden. De proefopnames zullen gebeuren in het kader van een stemmencasting voor een commerciele opdracht. Ze zijn steeds louter illustratief en mogen in geen geval en op geen enkele wijze door de klant verspreid worden.

Tarieven en kosten

De tarieven zijn van toepassing op som van de totale duur van alle bestelde audiofiles, tenzij het over een uur-tarief gaat. Hierin is het gebruik van de homestudio inbegrepen. Andere kosten zoals reis- en verblijfskosten, gebruik van specifieke apparatuur of huur van andere opnamestudio zijn niet inbegrepen. Deze worden, in die gevallen, afzonderlijk in rekening gebracht.

 

Offerte

De offerte is vrijblijvend en blijft geldig gedurende 30 dagen.

 

Voorschot

De uitvoerder heeft het recht om een voorschot te vragen van 50% van het factuurbedrag, alvorens tot verdere uitvoering over te gaan.

 

Bestelling

Alle opdrachten worden pas na expliciete bevestiging van de digitale offerte, door de klant uitgevoerd. Nieuwe klanten dienen de betaling eerst uit te voeren via de website. Enkel de voorgestelde offerte, gekoppeld aan een gedetailleerde beschrijving van de opdracht (tekst, stem, tone-of-voice) geldt als het tarief.

 

Levering en leveringstermijn

De aangekondigde leveringstermijn van 24u voor de proefopname of opdracht wordt enkel bij wijze van inlichting verstrekt en is niet bindend, tenzij dit uitdrukkelijk als deadline overeengekomen werd (spoedbestelling).

Leveringstermijnen gaan slechts in op het ogenblik van totstandkoming van de overeenkomst (uitgevoerde betaling of ontvangen van de betaling na overschrijving) en worden automatisch verlengd indien verlofperiodes binnen deze termijn vallen, bij overmacht of nieuwe moeilijkheden bij uitvoering van de opdracht of indien de klant wijzigingen aan de overeenkomst of de uit te voeren werken vraagt.

Vertraging in uitvoering van de bestelling kan nooit aanleiding geven tot een schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

Betalingstermijn

De factuur dient betaald te worden binnen de 14 kalenderdagen na factuurdatum.